Transpersonaalse psühholoogia (TPP) intensiivkursus

1. TPP eelkäijad ja selle kujunemine. Ida ja Lääne erinevus.
2. Arengutasandid kui teadvuse püsistruktuurid.
3. Ajutised seisundid.
4. Arenguliinid, nende graafiline kujutamine terviklikkuse astme nägemiseks.
5. Arenguveerandikud ja integraalne lähenemine „Kõik veerandikud – kõik tasandid – kõik seisundid – kõik arenguliinid – kõik tüpoloogiad”.
6. Transformatsioon ja translatsioon.
7. Areng kui eelmise astme „ületamine ja hõlvamine”.
8. Arengu eel- (pre-) ja järel- (trans-)astmed, nende väline sarnasusu ja ühte patta panek.
9. Müstiline kogemus ja selle astmed.
10. Igavikuline filosoofia ja Atmani Projekt kui liikumine suuremalt endapettuselt üha väiksemale endapettusele.
11. Transpersonaalse psühhoteraapia olenevalt inimese arengutasandist – selle optimaalsus.
12. Meditatsiooni liigid.
13. Armastuse astmed lähisuhtes TPP valgusel.
14. Sotsiaalsete kihtide arenguastmed (meemid), nende proportsioonid kaasaja maailmas.
15. „Lugu loob maailma!” - meie teadvuse narratiivsus ja vabaduse saavutamine selles.
16. Intellektuaalne eliit ja loominguline intelligents.
17. Dispuut (väitlus), diskussioon (vaidlus) või dialoog (loovvestlus)?

1-2-kuulisel (optimaalne pikkus alles kujuneb) kursusel saab osaleda Transpersonaalses Arengugrupis (privaatses) Facebookis, kuutasuga 10,- euri.

Anna osalussoovist teada Facebooki Sõnumiga või peeterliiv@gmail.com.