Tervise Kaardistamine

Kaasaja tervisenõustamine maailmas on üha mitmekülgsem, terviklikum, „holistlikum“. Nõnda on seda ka Tervise Kaardistamine, mis nõustab füüsilise, energeetilise, mentaalse, spirituaalse ja sotsiaalse tervise vallas, tutvustades mh tervise astmeid, mis saavutatakse tõhusa tervenemise ja oivalise tervise ilmemise käigus. Tervise kaardistamine toetub nii lääne kui ka ida loodusliku terviseteaduse saavutustele läbi isikliku kogemuse. Selle tõhusus tuleneb selle kompleksusest – me saame hakata parendama oma tervist paljudest külgedest korraga.

Kaardistamine toimub nõustamise käigus, kusjuures valida on lühema (ca 1 tund)ja pikema (ca 2 tundi) vahel. Esmaseks abivahendiks on lühiküsimustikud, mis testivad Sinu praegusi terviseteadmisi ja -praktikaid viiel tasandil. Iga küsimuse juures saad lisateadmisi ja vahendeid olukorra parandamiseks. Lisanduvad soovitused iseseisvaks edenemiseks läbi vastava kirjanduse („head raamatud”), muusika, filmi, raadiosaadete, läbi liitumise FB gruppide, mõttekaaslaste klubidega jms.

Füüsilise tervise vallas kaardistame toitumist, liikumist, karastamist, hingamist, und, veejoomist, sünteetikat olmes, kaitset mitmesuguste kahjumõjude vastu (E-ained toidus, elektro-magnetväljad keskkonnas, vabad radikaalid jms). Nt toidu osas on maailmas täna ca 200 tuntumat tervisedieeti, kuid kõigile sobivat neist tuletada ei saa, küll aga on teada toiduained, mida üleüldiselt tasub piirata või vältuda. Objektiivsemat teavet võib katsetamseks saada veregrupidieedist. Tervisespordis tutvustan Väe- ja Mõnuvõimluse võimalusi. Õpetan ka lihtsaid ja tõhusaid karastamisvõtteid, kõhuhingamist, lihtsat enesemassaaži jms.

Vt ka „Väe- ja Mõnuvõimlus”

Energeetiline tervis tähendab oma kehaenergiate tunnetama ja valitsema õppimist ning seekaudu vitaalsuse hüppelist tõusu ja psüühika tõusu-mõõnalisuse ületamist; loovuse hüppelist kasvu, võimet sügavamaks lähisuhteks, vaimseks arenguks, seksuaalkogemuse süvenemist jms. Kehast kui „kamakast”, mis meie kultuuris kuskiltpeale väsib, valutab, haigestub ja takkapihta veel ka sureb haiguspiinades, saab ajapikku hämmastava heaolutunde allikas tänu „nektarile meie kehas”, võimaldades meil liikuda „eatuse” radadele. Nt juba ainuüksi lihtne energialihase harjutustekompleks, mida rakendadatakse ka Euroopa tippsportlaste koolituses Austrias, võimaldab 8 nädalaga tõsta mõõdetavat ajuenergiat 6-kordseks! Mõistagi vitaliseerub seeläbi kordades ka keha tervikuna. Selline kehaenergiate avanemine väldib blokeeringute teket „kanalites” – mis hiljem võiksid ilmneda kehaliste haiguste või vigastustena.

Mentaalne tervis tähendab tuumuskumuste ja -hoiakute ning neist tulenevate harjumuste muutmist meile vajalikus suunas nii, et selle tulemused hakkaksid nähtuma ka maailmas (majanduslik olukord, inimsuhted, eneseteostusvõimalused, spordisaavutused jms). Ehk siis tutvume „Maagia ABC-ga“ - selle eri vormide (affirmatsioon, loov kujustamine, „tundmine“) ja astmetega (ärkvelolust „alfa-tasandini“) taipamaks, et maailm sünnib vähemasti meie isiklikus plaanis „seest välja”, alludes plastiliselt meie vaimule. Mentaalselt tervenedes hakkame seni „mõttetu“ või koguni „kannatusena” kogetavat Tundmatust tajuma õppetunnina, väljakutsena, seejärel seiklusena ja lõpuks omamoodi imena. Õpime nägema hoiatavaid ja julgustavaid Märke oma elus; samuti arhetüüpseid põhirolle (Ullike-Lollike ---- Ori-Ohver----Kangelane-Sõdalane-Kuningapoeg --- Tark-Pühak-Valgustunu), ms võivad olla meisse istutatud juba „sünnitraumast“ ja esimesest eluaastast.
Vt ka „Uus maailmavaateteraapia”

Spirituaalne tervis tähendab siinkohal vaba ligipääsu meid puhastavatele-ülendavatele „tipukogemustele“ (inspiratsioon, eufooria, katarsis, (mini)ekstaas) eeskätt läbi kunsti, looduse, teaduse, religiooni, müstitsismi, sügava inimsuhtluse jms. Uueks eraldi valdkonnaks selles vallas on kaasaegne transpersonaalne arengupsühholoogia, mis lisaks eelnimettud ajutistele seisunditele aitab teadvustada enda märksa stabiilsemat teadlikkuseaastet, aga samuti autentsust tunnetes ja mõtetes. Siia alla kuulub oma psüühiliste funktsioonide teadlik arendamine. Need on: mõtlemine, tunded, aistimine (viis meelt), intuitsioon, kujutlus ja vaist (instinktiivsus), Spirituaalse tervise aluseks on kasvav teadlikkus iseendast ja maailmast ning selle viljaks elukestev areng. Annan vajadusel soovitusi filmide, muusika, raamatute jms osas.

Sotsiaalne tervis tähendab valmisolekut vastastikku arendavaks lähisuhteks (et kogeda kooskasvamist) südamesõpruseks, ühinemiseks mõne meelepärase sünergilise arengurühma, koguduse, (majandusliku) kogukonna, „emotsionaalse hõimuga”. Tutvune “meheliku” (yang) ja “naiseliku” (yin) eripäraga. Vaatame lähemalt lähisuhte uusi väljakutseid ja üha teadlikuma armastuse “astmeid”' (nagu neid on uurinud transpersonaalne psühholoogia).

Nõustamine toimub kas netis (FB Messenger, Zoom, Skype jt) või vahetu kohtumisena.

Teata oma nõustamuissoovist FB Sõnumiga, peeterliiv@gmail.com võ 55527442.

Soojalt

Peeter Liiv