Dialoogi ja Tarkuse Kool

Dialoog ehk Loovvestlus on kaasaja võimsaim „spirituaalne meetod” kasvu ja taipamise saavutamiseks lühima ajaga. See eeldab – aga ka sünnitab – loovust, keskendumisvõimet ja piisavat enesereflektsiooni – oma Varju integreeritust (st teadlikkust oma Haavadest ja nende tunnistamist iseendale). See õpetab Sind „loovalt ja terviklikult lõpmatult koos edasi mõtlema”. Selle praktika allikateks on mh Indiaani Jutu(pulga)ring ja Ajurünnak. Dialoog on dialektiline, liikudes teesilt antiteesile ja sealt sünteesile. Selles puuduvad need, „kes teavad” ja „kes alles saavad teada” - vaid selles „kõik saavad teada” Tõde üha uutel ja sügavamatel viisidel.

Tarkusel on kaks astet – arhetüüpne ja vormitu. Viimane hõlvab esimest, andes kokku „läbistava tarkuse” (prajna).

Kursus toetub Traditsiooni Tarkusele (sh klassikalisele joogale) ja selle pinnalt võrsunud transpersonaalsele arengupsühholoogiale, (Ken Wilberi) integraalsele filosoofiale, Martin Buberi dialoogifilosoofiale („Mina ja Sina”), terviklikule tervisetarkusele jms-le.

Kui tunned, et oled piisavalt iseseisev oma loovas mõtlemises ja tunned tungi seda ka väljendada vastastikku inspireerivas keskkonnas – või soovid sellist võimekust tõhusalt avastada ja arendada -, on see kursus just Sinu jaoks.

Kursuse käigus võib välja kujuneda uus kommunikatsioonitasand - „Vaimne Vennaskond”, mille liikmed on siirdunud läbi Hinge Vaimu Ruumi.

Kursus toimub FB või Telegrami grupis ning Zoomis.

Kursus kestab vastavalt huviliste vajadusele ja on tasuline sissemaksega 10.- kuus.

Teata oma soovist osaleda FB Sõnumiga või peeterliiv@gmail.com.

Soojalt

Peeter Liiv
55527442