Transpersonaalne Arengugrupp

Kasvavate inimestena hakkame intuitiivselt niikui nii taipama arengupsühholoogilisi seaduspärasid (mida nimetame "elutarkuseks") - ent tutvumine akadeemilise teadusega selles vallas kiirendab seda tunduvalt. Transpersonaalne psühholoogia tugineb paljude põlvkondade teadmistes ja kogemustes kumuleerunud väidetamisi ca 45000 aasta vanusele Traditsiooni Tarkusele nii Läänes kui Idas, seda süstematiseerides ja teadvustades, uusi valdkondi avastades ja edasi arendades jne.

Arengugrupp lähtub ühelt poolt transpersonaalse psühholoogia klassikutest nagu Carl Jung (ja neojungiaanid), Ken Wilber, Stanislav Grof, Jorge N. Ferrer jt ning teiselt poolt Traditsiooni Tarkuse kõrgematest koolkondadest nagu (advaita) vedanta, zen, tiibeti budismi vadžrajaana ("Vabanemine kuulmise läbi" ehk "Tiibeti Surnuteraamatu" põhjal), klassikaline Patandjali jooga, bhakti koolkond kui "andunud pühendumine Jumalale" (eeskätt kristliku arhetüüpika baasil). Lisaks suurmõtlejad nagu Aldous Huxley, Jordan Peterson, David Hawkins jt, aga tähendusruikkamaid seoseid slaavi-aaria veedadest ning kaasaja tanatoloogiast.
Lisaks biohäkkerlust (biohacking kui "igavese nooruse saavutamine"), autonoomiat (loobumist veest ja toidust), (taoistlikke) seksuaalsaladusi, uudset yin-joogat., revolutsioonilist „epigeneetilist valgustumist” läbi ligipääsu oma "rämpsgenoomile) jms.

Eesmärk on pakkuda uudset, erakordselt loomingulist lähenemist nii sisus kui vormis, milles me kõik mõõtmatult õpime ja mille kõrgemaid vilju ei oska me täna veel ettegi kujutada. Siin lahturulluv pole Valmis Teadmine, vaid alatasa Tundmatusse liikuv, täis üllatusi ja avastusi meile kõigile. Eesmärk - "Jumalik Inimene", nagu seda visioneerib (ja kellest pajatab) mh "slaavi-aaria vedism", kuid seda kõike mitte läbi romantiliste spekulatsioonde, vaid uudsete praktikate, mis äratavad eeskätt meie energeetilist ehk "õndsuskeha".
Suur kaal on nimetatud seostike uurimisel ja taipamisel loovvestlusel ehk Dialoogil.
Soovitav kõigile tava-mina ületavast (transpersonaalsest) enesearengust huvitatutele, sh koolitajatele maailmavaatelis-metafüüsilise fooni rikastamiseks, järgides mh Ken Wilberi integraalse filosoofia elulist joonist: kõik kvadrandid --- kõik (püsi)tasandid --- kõik (ajutised) seisundid --- kõik arenguliinid --- kõik tüpoloogiad.
Sissejuhatuseks võib vaadata meie videovestlust Alar Tamminguga "Tähenduse Teejuhtides": https://www.youtube.com/watch?v=HCLhiBrb0hs

Augustikuu algupoole alustanud Transpersonaalse Arengugrupi kuuajaline I aste toimib FB privaatses grupis, millega saab liituda ja ka tutvuda selle sisuga ühe kuu jooksul mistahes Sulle sobival ajal ja tempos, vastates minu küsimustele ja tehes „koduseid ülesandeid”, mis õpitavat kinnistavad. Saades samas jooksvalt vastuseid ka oma küsimustele ja mõtetele kommentaariumis. Kuutasu 10 eurot ja arvestus algab selle tasumise päevast. Olenevalt osalejate arvust ja nende osalemisvõimalusest võib ühes kuus olla ka 1-2 Zoomi-kohtumist käsitletud teemadel. Pärast seda võib järgneda II, III jne aste järgmises, eraldi FB grupis – jällegi ühe kuu kaupa, teades ajapikku ette ka selle konkreetset sisu. Vt transpersonaalse psühholoogia orienteeruva sisu kohta ka http://tervisetark.com/transpersonaalse-psuhholoogia-tpp-intensiivkursus/, ehkki Arengugrupi ampluaa on laiem, avatum ja loominguliselt muutuvam

Samal põhimõttel, muide, töötab ka minu 2-kuuline „Silmanägemise loomuliku taastamise” kursus.

Soovides liituda Arengugrupi I astmega, tee ülekanne (10.-) OÜ Kirjastus Silmapiir pangakontole EE337700771001480178, teatades mulle sellest FB sõnumiga või peeterliiv@gmail.com.

Soojalt

Peeter Liiv