Tervisekool — Kaksteist Sammu Terviseni

TERVISEOTSINGUTE KOLM ASTET JA KAKSTEIST SAMMU

Kolm Astet
Enamus inimesi läbib oma terviseotsingutes reeglina kolm astet:
1. Kui jäädakse haigeks, valitseb laialt uskumus, et „arst teeb su terveks”. Meditsiinil on täna suurepärane diagnostika ja erakorralisel meditsiinil võimsad vahendid tervise ja inimelu päästmiseks kriisiolukorras, kuid haiguste ravi tugineb peaasjalikult farmakoloogilisele sümptomide allasurumisele, mis ei kõrvalda nende põhjuseid, vaid võib kriisi koguni süvendada (kuivõrd haigus on organismi loomulik kaitsereaktsioon, mis päästab hullemast). Seda nii akuutsete kui ka krooniliste haiguste puhul.

2. Pettumine tavameditsiinis ja sukeldumine rahvameditsiini ja kaasaegse alternatiivravi kaosesse, mida värvikalt näitlikustavad FB mitmetuhandeliikmelised tervisegrupid, kus inimesed kaootiliselt esitavad oma terviseküsimusi ja saavad niisama kaootilisi vastuseid – milles puudub igasugune Süsteem ehk võime eristada olulisemat (ja seega tõhusamat) vähemolulisest.

3. Pettumine kaootilises, olgugi et „looduslikus” „näkitsemises servadest” ja Süsteemse Isetervendamise ning selle senisest hoopis suurema tõhususe avastamine.

Vahekokkuvõte

1. Hiinlastel lõppes noorus 60-aastaselt – pärast mida nad rakendasid senisest rangemat eluviisi. Nii ka meie: isegi kui oleme praegu terved, on tark alustada profülaktikaga, mis säilitab ja tugevdab seda seisundit, ootamata ära, „kuni saabuvad haigused”.

2. Kaasaeg vajab oma tervise säilitamiseks ja parendamiseks senisest hoopis kõrgemat ja süsteemsemat teadlikkust, võttes arvesse teravalt muutunud keskkonnatingimusi, milliseid varem meile teadaolevas ajaloos pole kogetud. „Paleoinimestena” oleme „333 põlvkonda” olnud harjunud elama „neitsilikus looduses”, täis „puhast toitu” erakordse toitainerikkusega; loomuldaselt suure liikuvusega (kütid pidasid jahti 4-5 korda nädalas, läbides seejuures joostes või kõndides 10-15 km päevas). Paleoliitikumi inimese tervist on võrreldud tänase tippsportlase omaga ajal, mil USAs on ülekaalulisi 75% täiskasvanutest (Eestis 50%). Meie lapsed põevad täna haigusi, mida „vanasti” põdesid pensionärid, 60% meie noorukitest on tervislikel põhjustel kõlbmatud armeeteenistuseks jne. Samas areneb tormiliselt edasi ka terviseteadus, pakkudes mh üha uusi tõhusamaid tervisetehnoloogiaid ja -vahendeid. Nii et ühtekokku elame väga drastilisel, kuid põneval ja võimalusterikkal ajal!

3. See aeg lõpeb küll kehalise surmaga, kuid sellele järgneb „väljateenitud puhkus” Üliteadvuses, kus toimub „maise elu” süvaanalüüs ja -õppimine. Selge Teadvuse valgusel. Nagu näitavad teaduslikud uuringud, eriti hüpnoosiregressiooni valdkonnas, valib Hing endale iga kord ise (juhendajate abil) uued „eluülesanded”, et jätkata oma Evolutsiooni liikumisel Allikani. Ja mida rohkem meil õnnestub oma taaskehastusis saada ehedamaks, teadlikumaks ja armastavamaks, Tervikut teenivamaks, seda rahuldustpakkuvamalt see Kuninglik Tee kulgeb. Seega ei vaja me tervist kui väärtust omaette, vaid kui vahendit vaimseks täiustumiseks.

Kaksteist Sammu

Ükskõik, kust servast me oma tervise parandamist ka ei alustaks, jõuame varem või hiljem välja PEAMISTE SAMMUDENI, mis käesolevas on jagatud kaheteistkümneks (suvalises järjekorras)
1. Vääristatud, bioomastatav VESI.
2. Täisväärtuslik TOIT ja RAKUTOIT (bioaktiivsed toidulisandid).
3. Organismi ja organite regulaarne PUHASTAMINE parasiitidest ja toksiinidest.
4. Organismi regulaarne KAITSE eeskätt vabade radikaalide ja elektromagnetkiirguse eest.
5. MÕNUpõhine LIIKUMINE, mida mitte et „peab” tegema, vaid mida me innukalt TAHAME teha regulaarselt, iga päev, nautides seda sügavalt (mitte ainult pärast seda).
6. Täisväärtuslik UNI kui tervise alus.
7. Tervisliku HINGAMISE ja KARASTAMISE ABC – kus „väikesed muutused” harjumustes võivad anda üllatavalt suurt efekti.
8. OLMEHÜGIEENI ABC: pesu- ja puhastusvahendid, rõivad, vaibad-linad jms
9. KEHAENERGIATE avastamine ning seekaudu ajapikku tervendava „puhtuse, kerguse ja magususe” aistingu järjepidevuse saavutamine kehas.
10. MAAILMAVAATE harmoniseerimine teaduse „viimase sõna” baasilt, et kujundada võimalikult viljakaid, loovaid ja sotsiaalselt empaatilisi põhiuskumusi ja -hoiakuid („õiget mõtlemist”), mis aitab meil viljakalt kasvada nii (tervise)kogukonnana, lähisuhtes kui ka individuaalselt. Vältides sellega ühtaegu stressi ja depressiooni ja olles vaba mh surmahirmust.
11. MAAGIA ABC – vormid ja tasandid.
12. MEDITATSIOONI ABC – selle kolm vormi.

Tõhusaim oleks alustada KÕIGIST Sammudest korraga, kuid saab alustada ka samm-sammult. Kusjuures samme võib ajapikku veelgi lisanduda, praeguse olles minu senise ligi 30-aastase tervisepraktika vili. SEST - Tervikut teadmata kobame pimedas, suutmata orienteeruda kaasaja tohutus terviseinfotulvas.

Meie tegelikus TERVISEKOOLIS on üleval täna juba üle 30 teema!